אודות

'שילוט על הדרך'

אתר אינטרנט משותף למגוון עסקים חברתיים מתחום שילוט החוצות בערים.

לעסקים המשתתפים באתר מגוון פלטפורמות לפרסום חוצות בצירי תנועה מרכזיים.

לכל העסקים המוצגים באתר 'שילוט על הדרך' מטרה חברתית בכלים עסקיים, כל העסקים בבעלות ארגונים ללא כוונת רווח.

צוות העובדים המקצועי של עסקים אלה מבוסס על בני נוער תושבי הערים אשר מקבלים שכר כחוק ומעצם עבודתם כלים

לעולם העבודה כפרט ולהשתלבות בחברה ככלל.

 

אנו מודים לכלל השותפים אשר אפשרו את הקמתו של האתר:

'עשינו עסק' מבית ציונות 2000 אשר פועל בשיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי, משרד החינוך, משרד הרווחה

ותוכנית נקודת מפנה של הבנק הבינלאומי בשיתוף אשלים ומתן.